AIS sendere

Der er efter hånden flere online tjenester, hvor man kan følge skibstrafik live (AIS). Det er rigtig smart, hvis man har brug for, eller lyst til, at vide hvilke skibe, der sejler på verdenshavene i netop dette øjeblik. Det kan være smart at have et overblik over den aktuelle skibstrafik, hvis man skal ud og sejle på havet i sin sejlbåd, og især hvis man skal navigere et større skib. Man kan også gøre det af ren interesse, da man kan se rigtig mange informationer om de enkelte skibe, når man følger skibstrafik live. Man kan typisk se billeder af de enkelte skibe og informationer om deres størrelse, skibstype og lagerevne. Derudover kan man også se deres hastighed, kurs, dybgang, nationalitet, destination osv. Man kan faktisk se rigtig mange oplysninger om de enkelte skibe, og det kan være både lærerigt og underholdende at udforske den skibstrafik, der er i farvandene.

Alle disse informationer er tilgængelige vha. såkaldte AIS sendere. AIS står for Automatic Identification System, AIS sender, og det er et system, der har til formål at sende informationer, om det enkelte skib, ud til andre skibe og landstationer i nærheden, så de kan forholde sig til det. Signalerne sendes via VHF-båndet, og rækkevidden er op til 50 sømil. Det er vedtaget ved lov, at alle skibe over 300 bruttoton skal have installeret et AIS system, så du er altid sikker på, at du kan se alle de større skibe, hvis du har adgang til at følge skibstrafik live. Det giver en øget sikkerhed, der især er betryggende i mørke, når der er tåget eller hvis der er voldsom regn. Derfor vælger flere og flere fritidssejlere også at installere et AIS system som en ekstra sikkerhed mod kollision med andre skibe.